Fundacja Fort Księga gości
Galeria

Linki

Nowości

Fort V ("Włochy") - to jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Poprzednim w kolejności jest Fort IV "Chrzanów", zaś następnym - Fort VI "Okęcie". Fort przeznaczony do osłony linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oraz podejść do Warszawy od zachodu jest fortem typowym dla fortyfikacji rosyjskiej tego okresu i fortów budowanych w Warszawie. Zbudowany został jako dwuwałowy fort o narysie pięcioboku z dwoma czołami (przy czym kąt styku czół jest tutaj wyjątkowo bliski 180°). U styku czół oraz czół i barków wzniesiono kaponiery osłaniające otaczającą fort suchą fosę. Głównym obiektem zaplecza były zachowane do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie koszary szyjowe. W ramach modernizacji twierdzy fort został przebudowany: powstał jeden wał główny o bardzo szerokim przedpiersiu (około 30m). W tym samym czasie zastąpiono ceglane kaponiery betonowymi; w szyi fortu powstała wtedy osłonięta ziemnym dziełem potężna kaponiera szyjowa. Po 1909 roku, w ramach likwidacji twierdzy wszystkie kaponiery wysadzono. Do dnia dzisiejszego fort zachował się w dobrym stanie. Teren poforteczny w jego szyi i na esplanadzie (przed czołem) zajmuje cmentarz. Istnieją zachowane w bardzo dobrym stanie koszary i ruiny kaponier. Bardzo czytelny układ ziemny fortu, między innymi wał i esplanada, ulega w ostatnich latach dewastacji i zatarciu. Obecnie staraniem władz w związku z planem rewitalizacji i rozbudowy dzielnicy prowadzone są prace remontowe i porządkowe mające na celu przystosowanie terenu między wałami do celów sportu i rekreacji. Budynkiem koszar, częściowo już odnowionym opiekuje się Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Wojskowej. Tekst w oparciu o książkę "Twierdza Warszawa" Lecha Królikowskiego. Zdjęcie lotnicze z kolekcji p.Zygmunta Walkowskiego. Więcej http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Warszawa